(1)
Rochmah, Z.; Bakar, M. Y. A. Studi Kebijakan Mengenai Gerakan Literasi Sekolah. Aza 2021, 2, 110-115.