Liana, Dina, and Mardiah Mardiah. “Pemikiran Amirulloh Sarbini Dan Ahmad Khusaeri Tentang Pendidikan Akhlak Remaja”. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 01 (January 28, 2020): 97–119. Accessed August 16, 2022. https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-liqo/article/view/147.