Liana, D., and M. Mardiah. “Pemikiran Amirulloh Sarbini Dan Ahmad Khusaeri Tentang Pendidikan Akhlak Remaja”. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 5, no. 01, Jan. 2020, pp. 97-119, doi:10.46963/alliqo.v5i01.147.