Liana, D. and Mardiah, M. (2020) “Pemikiran Amirulloh Sarbini dan Ahmad Khusaeri tentang Pendidikan Akhlak Remaja”, Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, 5(01), pp. 97–119. doi: 10.46963/alliqo.v5i01.147.