Liana, Dina, and Mardiah Mardiah. 2020. “Pemikiran Amirulloh Sarbini Dan Ahmad Khusaeri Tentang Pendidikan Akhlak Remaja”. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam 5 (01):97-119. https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.147.