Liana, D., & Mardiah, M. (2020). Pemikiran Amirulloh Sarbini dan Ahmad Khusaeri tentang Pendidikan Akhlak Remaja. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, 5(01), 97–119. https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.147