(1)
Liana, D.; Mardiah, M. Pemikiran Amirulloh Sarbini Dan Ahmad Khusaeri Tentang Pendidikan Akhlak Remaja. Al-Liqo 2020, 5, 97-119.