[1]
Liana, D. and Mardiah, M. 2020. Pemikiran Amirulloh Sarbini dan Ahmad Khusaeri tentang Pendidikan Akhlak Remaja. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam. 5, 01 (Jan. 2020), 97–119. DOI:https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.147.