(1)
MardiahM.; LisaH. Pendampingan Program Maghrib Mengaji Pada Anak-Anak Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning. ABDIMASY 2020, 1, 24-26.