(1)
Syahidin, S. Meningkatkan Minat Membaca Melalui Gerakan Literasi Sekolah. Aza 2020, 1, 373-380.