Saiin, Saiin, and Ferdinan Ferdinan. “Pengaruh Pembiayaan UMK IB Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan”. AL-Muqayyad 3, no. 1 (January 6, 2020): 1–17. Accessed December 10, 2023. https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-muqayyad/article/view/151.