Saiin, S. and Ferdinan, F. (2020) “Pengaruh Pembiayaan UMK iB terhadap Pengembangan Usaha Mikro pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan”, AL-Muqayyad, 3(1), pp. 1–17. doi: 10.46963/jam.v3i1.151.