Saiin, Saiin, and Ferdinan Ferdinan. 2020. “Pengaruh Pembiayaan UMK IB Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan”. AL-Muqayyad 3 (1):1-17. https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.151.