Syarifudin, Syarifudin, and M. Khatami. “Membumikan Moderasi Beragama ‘Ikhtiar Dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai’”. Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman 8, no. 2 (December 25, 2022): 65–77. Accessed September 26, 2023. https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-aulia/article/view/592.