Syarifudin, S. and Khatami, M. (2022) “Membumikan Moderasi Beragama ‘Ikhtiar dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai’”, Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), pp. 65–77. doi: 10.46963/aulia.v8i2.592.