Syarifudin, Syarifudin, and M. Khatami. 2022. “Membumikan Moderasi Beragama ‘Ikhtiar Dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai’”. Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman 8 (2):65-77. https://doi.org/10.46963/aulia.v8i2.592.