Syarifudin, S., & Khatami, M. (2022). Membumikan Moderasi Beragama “Ikhtiar dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai”. Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 65–77. https://doi.org/10.46963/aulia.v8i2.592