(1)
Syarifudin, S.; Khatami, M. Membumikan Moderasi Beragama “Ikhtiar Dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai.” AAU 2022, 8, 65-77.