[1]
Syarifudin, S. and Khatami, M. 2022. Membumikan Moderasi Beragama “Ikhtiar dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai”. Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman. 8, 2 (Dec. 2022), 65–77. DOI:https://doi.org/10.46963/aulia.v8i2.592.