[1]
Kafrawi Kafrawi 2018. NILAI PENDIDIKAN DALAM SHALAT FARDHU (Studi Tafsir Al-Misbah). Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman. 4, 1 (Jul. 2018), 149–158.